Peuterspeelzaal
Home inhoudsopgave Info vragen

 Download programma 2010-2011 in pdf HIER

Home
Ouderraad
Inschrijf formulier
Pedagogisch beleid

 

Waarom Kwaliteit Kosten Inschrijven Wanneer Beleid


download brochure speelzaal hier

Waarom:

Voor een kind is de speelzaal een speelzaal en geen school. Dat wil zeggen : een kind mag van alles, maar hoeft nog niets. Er zijn geen eindtermen waaraan elk kind moet voldoen. Door de leidsters worden vele mogelijkheden en materialen aangeboden, waarmee een kind zich op allerlei manieren kan ontwikkelen. Niet het minst belangrijke is de mogelijkheid om in een klein, begeleid groepje het sociaal gedrag te oefenen. Samen spelen, leren delen enz.
Opbouw van een dagdeel: vrijspelen, in de kring, dagactiviteit, spelletjes, afsluiting.
Daarbij komen vaardigheden aan de orde zoals: motorische ontwikkeling, luisteren, spreken, kleuren herkennen, vormen herkennen, kleuren, knippen,plakken, bouwen, puzzelen, zingen. In zekere zin bereid de peuterspeelzaal voor op de basisschool, door het kind eraan te wennen dat moeder/vader weg is, dat er andere volwassenen zijn waar je naar moet luisteren, dat bepaalde dingen samen gedaan worden, dat een groep andere regels heeft.

Kwaliteit

Als je je kind toevertrouwt aan de zorg van een ander, dan wil je wel graag iets weten  over diens achtergrond en opvattingen. De peuterspeelzaal van d’Evelaer werkt met gediplomeerde leidsters in vaste dienst. De leidsters worden bijgestaan door vrijwilligers en of stagiaires. In de speelzaal wordt voortdurend het speelmateriaal gecontroleerd op gebreken. Ook wordt het speelmateriaal elk jaar bekeken op bruikbaarheid voor de doelen van de speelzaal. Wij hopen met dit al de voorwaarden waaronder uw kind zich kan ontwikkelen samen met andere kinderen zo optimaal mogelijk te houden.

Pedagogisch beleid

De peuterspeelzaal heeft een pedagogisch beleid opgesteld samen met leidsters en ouders. Dit boekje is bij de speelzaal gratis verkrijgbaar. Of klik op pedagogisch beleid 

Wensen van de ouders staan bij ons voorop:
* U kunt bij ons beginnen met 1 dagdeel dat u later kunt uitbreiden naar twee of drie dagdelen.
* U kunt op de ochtenden kiezen voor de traditionele (kortere) tijden of de langere tijden.
* U kunt tegen zeer geringe kosten meedoen aan vakantieactiviteiten voor peuters in de eigen vertrouwde peuterspeelzaal.

Wanneer

Ochtend groepen:
keuze 1: van 8.45 uur tot 11.15 uur elke dag.
keuze 2: van 8.30 uur tot 12.00 uur elke dag

Middag groepen: van 13.00 uur tot 16.00 uur ( niet op woensdag)

Kosten

Peuterspeelzaal kosten

Dagdeel Prijs per maand per dagdeel
ochtend  8.45 - 11.15 24,00
ochtend  8.30 - 12.00 33,00
middag 13.00 - 16.00 28,00
vakantie activiteit 5,00

Inschrijving

Vanaf 1,5 jaar kunt u uw kindje inschrijven. In de wachtlijst komen alle kinderen op geboortedatum. De datum van inschrijving is dus niet van belang. U kunt inschrijven per telefoon, fax of E-mail

Belangrijkste voordelen

  • professioneel
  • goedkoop
  • wensen van ouders staan voorop

 

Home ] Omhoog ] Ouderraad ] Inschrijf formulier ] Pedagogisch beleid ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@evelaer.nl