Kunstgeschiedenis 'Nieuwkomer'

Knipsel

donderdag 17  november 2022 10.00 - 12.00 uur gaat niet door  ivm te weinig aanmeldingen

Docenten Emmelie de Mol van Otterloo, Thera Volmer,  Michiel Kersten en Maya Mutlu


Kosten : € 55,-voor 3 lessen van 2 uur   incl.  koffie/thee

Inschrijven

3 lessen over de tentoonstelling in het Frans Hals Museum over NIEUWKOMERS
Die tentoonstelling gaat over de grote hoeveelheid Vlaamse immigranten die eind 16de en begin 17de naar Haarlem (en ook andere steden) zijn gekomen.
Hun invloed is groot geweest, economisch maar cultureel ook.
in deze 3 lessen wordt aandacht besteed aan 3 genres nl het landschap, het stilleven en het boerengenre uit de vroege 17de eeuw. Er wordt een verband gelegd met de immigratie golf uit het zuiden.

 

Cursus in 3 bijeenkomsten op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00  uur vanaf 17 november door Artetecetera:

Michiel Kersten, Emmelie de Mol van Otterloo, Thera Folmer - von Oven en Maya Mutlu